mandag 1. januar 1990

Kursopplegg i ledelse

I 1988 fikk jeg ansvaret for "Bibel og lederlinja" på Jeløy folkehøskole. Som en naturlig konsekvens underviste jeg også i ledelse. Jeg ble etter hvert utfordret til å lage et kompendium om emnet til bruk både i forelesningsform og som brevkurs i FAbU. Det skulle ikke være for omfattende. Resultatet ble et lite kurshefte på tre kapitler som ble brukt som et lederutviklingsopplegg på begynnelsen av 90-tallet. Prinsippene er ganske tidløse.

Innledning:
Det finnes mange bøker om lederutvikling, lederfunksjoner og lederegenskaper, og i dette kursopplegget vil vi kun skrape litt i overflaten av et svært stort emne. Vi som er ledere i en kristen sammenheng, har i tillegg en åndelig dimensjon til vår lederrolle. Det vil dette kurset ta hensyn til, og starter derfor med en bibelsk basis for åndelig lederskap. Deretter vil vi ta opp en del mer generelle lederegenskaper.

Her finner du:
Et kort kursopplegg i ledelse i pdf-format