onsdag 20. august 1997

Apologetikk

Jeg begynte å undervise dette emnet da jeg var lærer på Jeløy folkehøyskole 1988-1993. Materialet jeg brukte den gang ble sammenfattet i et dokument da jeg fra 1996-2000 jobbet ved Sagavoll folkehøgskole. 

Fra innledningen siterer jeg:

Jeg har et underlig forhold til temaet "apologetikk" - trosforsvar. Emnet er tiltrekkende og utfordrende, men samtidig lurer jeg på om det er noen vits. Innledningsvis tror jeg at denne ambivalens vil komme klart til uttrykk. Først litt om forholdet mellom apologetikk og religionsfilosofi:

Inntil nylig ble religionsfilosofi sett på som religiøs filosofering i betydningen av et filosofisk forsvar for religiøse overbevisninger. Den ble sett som en forlengelse av avgrensningen mellom "naturlig" og "åpenbart" teologi. Dens hensikt var å demonstrere fornuften i Guds eksistens, og på den måten forberede åpenbaringens «soloppgang». Men det synes bedre å kalle dette forsøket "naturlig teologi", og på de videre filosofiske forsvar for religiøs tro bruke termen: "apologetikk".


Hele APOLOGETIKK-dokumentet som pdf