mandag 9. august 2010

Dare to be different – be what you are!

9th – 15th of August 2010 
I was heading 
Kenya National Joint Brengle Institute
All my lectures was presented under the title

Dare to be different 
– be what you are!
A life of holiness

Forword:

‘It is this holiness — the doctrines, the experience, the action — that we Salvationists must maintain, else we shall betray our trust; we shall lose our birthright; we shall cease to be a spiritual power in the earth; we shall have a name to live and yet be dead; our glory will depart; and we, like Samson shorn of his locks, shall become as other men.’(1)

A set of papers for a Brengle-Institute should start with a Brengle-quote – and I promise you – there will be more.

The document you have in front of you has been prepared for this occasion and should be regarded as notes. We will use them as a support during the week. They are extensive in length, but the main thing is that we touch the subjects – the intention is sharing, learning from one another’s experience and insight.

As with everything else in the Spiritual world – what is written will only be letters if the Spirit does not bring them to life (2). It is my prayer that this will happen. Without the Spirit we are just like other men. With the Spirit, we are different. We should dare to be what we are in Christ.

If nothing else is stated the Bible-references are quoted from the New International Version.

May God bless you as we travel on this spiritual journey together!

Your brother in Christ

Jostein
--------------------------------
(1) Samuel Logan Brengle – quoted in Robert Street ”Called to be God’s People” IHQ 1999 p 64
(2) He has made us competent as ministers of a new covenant—not of the letter but of the Spirit; for the letter kills, but the Spirit gives life. 2 Cor 3:6

The complete document: 

Dare to be different – be what you are! - in PDF-format

The power-point presentations:
 1. Dare to be different 
 2. Holiness in the individual 
 3. Holiness in historic perspective
 4. Holiness and perfection
 5. The community of saints
 6. This session on the Spiritual Gifts was done without PP
 7. No holiness but social holiness
 8. Holiness in music was mainly done by the delegates 
 9. Holiness in a Brengle-perspective
 10. The fruit of the Spirit 
 11. Holiness in society

mandag 15. mars 2010

Missiologi

Overskriften er den korte versjonen av dette undervisningsopplegget - den lange er slik:
Frelsesarmeen i Japan i lys av bevegelsens missiologiske fokus og Gunpei Yamamuros bidrag
Undervisningen hører til et av kursene som Det teologiske menighetsfakultetet har godkjent som en del av en bachelorgrad tilrettelagt for FA. Kurset gir totalt 10 studiepoeng.

Fra innledningen:

Jeg har et sterkt og personlig engasjement i relasjon til missiologi. I 1995 skrev jeg "Gjør noe!" en hovedfagsoppgave i kristendom som er en analyse av FAs teologi og struktur holdt opp mot de forutsetninger som ligger i det vi kjenner som ”Kirkevekstprinsipper”. Kirkevekstteorien utgjør i dag en del av det teologiske fagfeltet som betegnes som missiologi.

Jeg har fått i oppdrag å presentere tankene som formidles av fire bidragsytere til kursets pensum:
 • Lester T. Ferguson: “Holistic Mission and Ministry” part I
 • Lucien Lamartinière: “Holistic Mission and Ministry” part II
 • Young Sung Kim: “In search of Emerging Theological Issues Pertinent to the Mission of the Salvation Army in a New Age of Religious Pluralism”
 • R. David Rightmire: “Salvationist Samurai”
Min relasjon til bidragsyterne er at jeg faktisk har møtt alle fire. De tre første presenterte sine dokumenter som innlegg på ”The International Theology and Ethics Symposium” i Johannesburg i 2006 hvor jeg også var delegat. Jeg var derfor kjent med innholdet i disse dokumentene før jeg fikk oppdraget i forbindelse med dette kurset. David R. Rightmire har jeg møtt ved besøk til Asbury College i USA hvor han er professor. Jeg visste om, men hadde ikke lest den boka som er pensum.
Jeg kunne ha valgt å presentere bidragene fortløpende, men har valgt den form som jeg mener er mest nyttig i forhold til å belyse kursets tematikk.


Fortsetter:
Missiologi: Et eksempel fra Japan - i pdf-format