mandag 20. september 2004

Å se og høre Gud

Jeg ble bedt om å holde en lengre innledning til temaet "Å se og høre Gud" på en samling for offiserer høsten 2003. Notatene som ble utarbeidet for anledningen, har jeg senere brukt i andre sammenheng også.

I innledningen skriver jeg:

«Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.»[1]
Jeg har valgt å stille spørsmålet: Kan vi tale dersom vi ikke har sett og hørt?
Det spørsmålet kan det være minst to svar på. Vi kan f. eks. si: Selvfølgelig kan vi det. Da blir spørsmålet: Hva taler vi om dersom vi ikke har sett og hørt noe – eller i denne sammenheng Gud? ….og har talen (eller forkynnelsen) da noen hensikt?
Hvis vi velger å svare «nei – vi kan ikke tale dersom vi ikke har sett og hørt» – så må vi, og det har sikkert alle pastorer personlig erfaring med, likevel tale i kraft av den tjeneste vi står i.
Vi skal vende tilbake til spørsmålene i samtale senere, men jeg har valgt å jobbe videre ut fra følgende påstand:
«Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham».

Notatene tar så for seg hvordan Gud åpenbarer seg på forskjellige måter. 

Fortsetter her:
Å se og høre Gud - i pdf-format
---------------------
[1] Apgj. 4:20

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar